REUZEN

Sinterklaas, Mijn Hartje ...

Tekst: - Muziek:

1.

'k Mag geen korfje nu nog zetten
Met raapke en wat brood
'k Ben een kind van duizend weken
En ge vindt me vast te groot
Vroeger hebt ge mij gegeven
Wat ik maar verlangen wou
Maar ik smeek U nu te luistren
Wat ik fluister in de schouw ...

Refrein:

Sinterklaas, mijn hartje ... Wat moet ik beginnen?
Sinterklaas, mijn hartje ...Het vraagt om te minnen!
Sinterklaas, mijn hartje ... Het wil maar niet zwijgen:
Kan ik soms geen jongen van U als vrijer krijgen?

2.

'k Zie nog altijd vóór mijn ogen
Al het heerlijk speelgoed staan
Dat ge door de schouw liet glijden
In het zilvren licht der maan
Met een popje, met een wiegje,
Was ik reeds als kind zo blij
Maar vanavond, ga dan zeker
Toch mijn schouwke niet voorbij

3.

Neen, ge moogt me niet vergeten
Voor de allerlaatste maal.
En dan fladder ik door het leven
Luchtig als een wielewaal
Klopt er later als een wielewaal
Klopt er later aan ons huisje
Af en toe de ooievaar,
Sint, dan staan er in ons schouwke
Kinderschoentjes voor U klaar

Terug

© - 2018 - Reuzengilde Sint-Nicolaas - site gemaakt door Jeroen Nys - Log in