HISTORIE: De reuzengilde

De gilde werd opgericht in 2007 door Carl Claes. Deze student kreeg van het Schepencollege de toestemming om Sinterklaas en Zwarte Piet terug te laten dansen op de Grote Markt. Er was wel een voorwaarde, er moesten genoeg dragers zijn voor de traditie te herstellen.

Wonderwel is dat gelukt, na veel vragen en doorzetten werden de stevige schouders gevonden. Het reuzenproject loofde veel oogst bij andere verenigingen en inwoners.

De gilde kan rekenen op de steun van andere verenigingen die stad opfleuren. Hoewel Carl er alleen aan begon vond hij de nodige mensen om ook in het bestuur te zetelen. Iedereen is welkom om de traditie verder te zetten. Op 11 Januari 2009 werd plechtig de Reuzenconvenant afgesloten, dit bekroonde het zwoegen en zweten.

RSN wordt actief bijgestaan door de dienst Feestelijkheden, samen bereiden zij de activiteiten voor. De gilde heeft een concreet takenpakket, zoals staat beschreven in de huisorde:

Daarnaast onderhoudt de gilde ook de kledij en hoezen, en geldt ze als aanspreekpunt. De gilde heeft een klein archief en beschikt over informatie van August Nobels. Deze documenten zijn te raadplegen na afspraak.

Naast de vaste opdrachten gaat de gilde jaarlijks op studiebezoek naar andere plaatsen, om zo de traditie beter te bestuderen en leren kennen. Momenteel zijn er een 10-tal Pijnders, daarnaast ook nog begeleiders en een bestuur. Nog steeds zijn we op zoek naar sterke schouders, en helpende handen.

© - 2018 - Reuzengilde Sint-Nicolaas - site gemaakt door Jeroen Nys - Log in